Bảo Lộc Bán Gà Lai Rừng

Số điện thoại liên hệ

0868393045

Bán hoặc giao lưu gì đó vui vui, gà bẫy đc ít bổi rồi, thích hợp ae mới tập bẫy mà giá rẻ, làm cảnh cũng ok
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái