Bảo Lộc Bán Gà Rừng Số Lượng

em gà mái của tui lên đường nhập ngũ rồi ,
4 trứng gà rừng nở hết,bị con gà vườn đap
chết 3 con,buồn thối ruột
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái