Bảo Lộc Bán Gà Thả Vườn

Sỉ, lẻ gà thả vườn
SDT: 0983 74 32 67
 

Ảnh đính kèm

 • 2.jpg
  2.jpg
  248.7 KB · Đọc: 965
 • 1.jpg
  1.jpg
  273.2 KB · Đọc: 200
 • 0.jpg
  0.jpg
  284.4 KB · Đọc: 201
 • 6.jpg
  6.jpg
  206.9 KB · Đọc: 191
 • 5.jpg
  5.jpg
  313.6 KB · Đọc: 167
 • 3.jpg
  3.jpg
  320.3 KB · Đọc: 153