Bảo Lộc Bán Gà Tre. Tơ

duc lam

Well-Known Member
Nhà nhiều gà con quá. Nên bán 2 con gà lẻ. Và 2 bày ít. 1 bày 9 con. Cỡ 2 tháng rưỡi. Và 1 bày 6 con gà chống. Có 3 con chống mã mái. Gà hiện 7.8.lạn. Và 2 con gà đang tập gáy. 1 con nhạn. 1 con bướm đỏ. Ai cần lh. Bắc hết có giá tốt ạ
 

Attachments

duc lam

Well-Known Member
Nhà nhiều gà con quá. Nên bán 2 con gà lẻ. Và 2 bày ít. 1 bày 9 con. Cỡ 2 tháng rưỡi. Và 1 bày 6 con gà chống. Có 3 con chống mã mái. Gà hiện 7.8.lạn. Và 2 con gà đang tập gáy. 1 con nhạn. 1 con bướm đỏ. Ai cần lh. Bắc hết có giá tốt ạ
Toàn bộ gà tre. Giá công khai. Ko bớt. Đỡ mất thời gian 2 bên nha. Bày nhỏ 9.con. 700k. Còn 5 con trống tơ. Hiện tại tằm 7.đến 9.lạn. Có 2 con mã mái. Và 1 con trống bướm đỏ. Và 1 con gà nhạn. 2 con bị gió nhẹ. Đang tập gáy. Ăn uống bình thường thường. Giá rất xung. Ae. Có vườn đem . Về đỗ mái. Hay thả vườn. Cỡ tháng bắt lại chơ. Giá 7.con trống. 1 tr4.