Đức Trọng Bàn Ghế Đá Cũ

Trăng mây

Member
Mình có 1 bộ bàn ghế đá cần thanh lý lại ở Đức Trọng. Tình trạng hơi cũ còn lại xài ngon lành với giá 1 triệu.
Liên hệ: 0359986029 cô Mai.
 

Attachments