Bảo Lộc Bán Gỗ Trắc .

Mịnh có cục gỗ rễ trắc dài 1 m . Ai có nhu cầu mình để lại cho . Giá thoả thuận.
 

Ảnh đính kèm

  • IMG_0024.JPG
    IMG_0024.JPG
    119.4 KB · Đọc: 75
  • IMG_0025.JPG
    IMG_0025.JPG
    93.3 KB · Đọc: 27
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái