Bảo Lộc Bán Hết Lan 3 Tr Khoản 15 Bui Lớn Vài Bụi Nhỏ

vuongkute

Member
K co thời gian rảnh nên thanh li het. Giả hạt hawai trắng. tím. Giả hạt Pháp. Lan tu. Hạc vĩ. Đại y thảo. Hoàng Lan. Ngọc điểm. Lan hài. U lồi. Mogara. Ci bui đã có bông có bụi dang xắp bông. Còn Hai mầm trầm nu. Và trầm tím và vài bụi lặt vặt