Bảo Lộc Bán Máy Giat 8.5Kg Hiẹu Shap Giá 2 Triệu .0396484202