Bảo Lộc Bán Ngũ Cốc

Mùa covi mọi người hãy làm ngũ cốc để dự trữ nếu không làm được thì ghé tiệm nhà em mua về uống. Ngày 1den 2ly đầy đủ dưỡng chất cho cả nhà người ăn chay.tre em người già bà bầu rất tốt. chỉ từ 100k.130k một kg nếu ai làm được đem lại em xay cho a