Di Linh Bán thịt heo rừng. Nhận mua con giống, heo giá cao.