Bảo Lộc Bán tủ lạnh 1,6tr

Tu để đó, lâu lâu cắm điện chạy chút rồi tắt chứ ko xài. Bạn chạy vô ngay nhà thờ thánh mẫu xem nhé
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái