Bảo Lộc Ban Tv

Lonn

Member
Bạn tyst này ngang thật, k chịu xem người ta góp ý. Trước bán 1 triệu k ai mua. Giờ bán 700k. Giá này thì 5 năm trước bán được. Giờ chỉ 200k là được lắm rồi. Xác định k Sài, bỏ đi thì bán, chứ nói khó nghe được gì đâu. Giá làng giá nước có rồi. Nói chi mắc để người ta khinh.