Đạ Tẻh Bán Vườn Cây Ăn Trái Đang Thu

Hs openland

New Member
Bán 2,4 mẫu đất cây ăn trái 5 năm
Xã Đạ Lây Đạ Tẻh Lâm Đồng
1,2hec đồi sầu riêng năm thứ 5, na thái, vú sữa hoàng kim đang thu hoạch,8sào bưởi da xanh đang thu hoạch,4sào đồi tầm vông ,nhà cấp 4 điện nước đầu đủ Đường oto lên tận vườn
- Giá chỉ 220tr/ sào rẻ nhất thị trường.
☎️0867806889
 

Ảnh đính kèm

 • 9D0E7136-3EAE-4550-97CC-05381423E6BB.jpeg
  9D0E7136-3EAE-4550-97CC-05381423E6BB.jpeg
  197.7 KB · Đọc: 25
 • BCA28501-1F11-4FD3-BCD2-07460DD038C3.jpeg
  BCA28501-1F11-4FD3-BCD2-07460DD038C3.jpeg
  215.5 KB · Đọc: 13
 • AE51EEFD-1406-43A1-9C89-A769C2323D3D.jpeg
  AE51EEFD-1406-43A1-9C89-A769C2323D3D.jpeg
  397 KB · Đọc: 12
 • 26695359-E472-4706-94BA-98F83C00F303.jpeg
  26695359-E472-4706-94BA-98F83C00F303.jpeg
  256.8 KB · Đọc: 12
 • 4C98DFBF-E3F8-49FA-AE3C-26B20534AAE0.jpeg
  4C98DFBF-E3F8-49FA-AE3C-26B20534AAE0.jpeg
  152.5 KB · Đọc: 11
 • F6AFEC5A-8324-4CA0-978C-531496F62CD8.jpeg
  F6AFEC5A-8324-4CA0-978C-531496F62CD8.jpeg
  318.4 KB · Đọc: 11
 • C338B611-4480-4E9F-9C53-3F501E8108A2.jpeg
  C338B611-4480-4E9F-9C53-3F501E8108A2.jpeg
  262.6 KB · Đọc: 10
 • 07328A94-7140-44FD-8705-8A16F1D6C546.jpeg
  07328A94-7140-44FD-8705-8A16F1D6C546.jpeg
  247.6 KB · Đọc: 12
 • 6AF70EBE-1A73-4290-8814-B9BD34192720.jpeg
  6AF70EBE-1A73-4290-8814-B9BD34192720.jpeg
  489.4 KB · Đọc: 14
 • 1AEA4C9B-9152-46F7-9DA1-7904DD767971.jpeg
  1AEA4C9B-9152-46F7-9DA1-7904DD767971.jpeg
  239.6 KB · Đọc: 10
 • 49328407-9F5C-4C09-A647-1906A7795144.jpeg
  49328407-9F5C-4C09-A647-1906A7795144.jpeg
  267.5 KB · Đọc: 10
 • 22CCDD57-2FC5-479E-9A84-B300C6A86122.jpeg
  22CCDD57-2FC5-479E-9A84-B300C6A86122.jpeg
  568.8 KB · Đọc: 11
 • CF935CA0-0D50-4A3B-8ED6-E57CEF4652BC.jpeg
  CF935CA0-0D50-4A3B-8ED6-E57CEF4652BC.jpeg
  229.1 KB · Đọc: 10
 • 0E2974A1-85F4-4639-A479-31C489F3DF65.jpeg
  0E2974A1-85F4-4639-A479-31C489F3DF65.jpeg
  203.2 KB · Đọc: 9
 • EC00F1F1-EF64-4D29-83A7-35F722F7BA9F.jpeg
  EC00F1F1-EF64-4D29-83A7-35F722F7BA9F.jpeg
  273.2 KB · Đọc: 10
 • 225967D7-8061-4A7E-BE45-98178D1CD47E.jpeg
  225967D7-8061-4A7E-BE45-98178D1CD47E.jpeg
  215.4 KB · Đọc: 9