Bảo Lộc Bằng C

Mình mới có bằng C,chạy xe chưa nhiều.ai cần tx phụ hoặc phụ xe liên hệ minh đi với ạ.
Sdt 0336973953