Bảo Lộc Bảo Hành - Bảo Trì Lọc Nước- Xử Lý Nước - Thiết Kế Dự Toán Phối Cảnh Dân Dụng

locnuoc_BL

Member
Xử lý nước nhiễm sắt cao với hệ thống tự động
 

Ảnh đính kèm

 • A5816B71-BB0D-42B5-ABAA-8B710CF15E96.jpeg
  A5816B71-BB0D-42B5-ABAA-8B710CF15E96.jpeg
  226.9 KB · Đọc: 121
 • B71B479E-2CAF-41EF-92E2-F388FD37F372.jpeg
  B71B479E-2CAF-41EF-92E2-F388FD37F372.jpeg
  170.6 KB · Đọc: 57
 • 77564184-4593-49ED-BC0A-3F66F00B141A.jpeg
  77564184-4593-49ED-BC0A-3F66F00B141A.jpeg
  216 KB · Đọc: 55
 • EC52F6B6-5702-415F-A96B-6D726A81FC05.jpeg
  EC52F6B6-5702-415F-A96B-6D726A81FC05.jpeg
  230.6 KB · Đọc: 59
 • 355D39AF-1BAD-402D-B945-86DB3B2BE59B.jpeg
  355D39AF-1BAD-402D-B945-86DB3B2BE59B.jpeg
  162.1 KB · Đọc: 59
Last edited:

locnuoc_BL

Member
Nlmt toàn mỹ 160 lít
 

Ảnh đính kèm

 • 624A2FE5-124D-49AD-B659-9977DDE72CE6.jpeg
  624A2FE5-124D-49AD-B659-9977DDE72CE6.jpeg
  264.3 KB · Đọc: 112
Last edited:

locnuoc_BL

Member
Bộ lọc tủ bếp nấu ăn.
 

Ảnh đính kèm

 • 2626CAD3-8961-488B-8AE8-ABC873F16B50.jpeg
  2626CAD3-8961-488B-8AE8-ABC873F16B50.jpeg
  134.4 KB · Đọc: 119
Last edited:

locnuoc_BL

Member
Lọc nước
 

Ảnh đính kèm

 • 7DEF12C9-6EB1-4187-9D26-CA596EDE4B1C.jpeg
  7DEF12C9-6EB1-4187-9D26-CA596EDE4B1C.jpeg
  210.4 KB · Đọc: 55
 • 55939050-3405-4CCE-85C0-1FA5326DD46A.jpeg
  55939050-3405-4CCE-85C0-1FA5326DD46A.jpeg
  178 KB · Đọc: 109
 • A7D0B586-6CB2-4808-BB5B-0176BEF260DE.jpeg
  A7D0B586-6CB2-4808-BB5B-0176BEF260DE.jpeg
  210.4 KB · Đọc: 104
Last edited:

locnuoc_BL

Member
Lọc nước để tường nóng lạnh nguội
 

Ảnh đính kèm

 • 1A20F88F-14CA-4C36-B314-997B9FE8CC6C.jpeg
  1A20F88F-14CA-4C36-B314-997B9FE8CC6C.jpeg
  93.3 KB · Đọc: 59

locnuoc_BL

Member
lọc nước nóng nguội treo tường
 

Ảnh đính kèm

 • 2E22B8A3-DD59-4066-8757-67698F4A39A8.jpeg
  2E22B8A3-DD59-4066-8757-67698F4A39A8.jpeg
  252.7 KB · Đọc: 104
 • F637C524-C062-47BA-A0E9-6CF8881D0DD3.jpeg
  F637C524-C062-47BA-A0E9-6CF8881D0DD3.jpeg
  114.7 KB · Đọc: 103
 • CE24B83A-2556-4AFB-8CF4-45C236F1308B.jpeg
  CE24B83A-2556-4AFB-8CF4-45C236F1308B.jpeg
  214.5 KB · Đọc: 105
Last edited:

locnuoc_BL

Member
Lọc phèn, nlmt, lọc nước tủ bếp , nóng lạnh
 

Ảnh đính kèm

 • 7F671A56-2C8C-4B12-8201-D7BFD45EDB5B.jpeg
  7F671A56-2C8C-4B12-8201-D7BFD45EDB5B.jpeg
  259.1 KB · Đọc: 55
 • 7E4D12EB-3828-4C1D-AB9A-E88AFC0EDB8B.jpeg
  7E4D12EB-3828-4C1D-AB9A-E88AFC0EDB8B.jpeg
  344.8 KB · Đọc: 54
 • 81111E98-C7A6-4345-8787-E0CB31065E47.jpeg
  81111E98-C7A6-4345-8787-E0CB31065E47.jpeg
  274.8 KB · Đọc: 53
 • FC1F2FB0-A66E-4556-AA4F-DCA0833001E2.jpeg
  FC1F2FB0-A66E-4556-AA4F-DCA0833001E2.jpeg
  153.7 KB · Đọc: 55
 • B5E967FA-E036-4BAA-9281-75BF0FA89AAE.jpeg
  B5E967FA-E036-4BAA-9281-75BF0FA89AAE.jpeg
  236.6 KB · Đọc: 54
 • F12FCF6C-47AF-43E4-8147-F8332DF21360.jpeg
  F12FCF6C-47AF-43E4-8147-F8332DF21360.jpeg
  89.4 KB · Đọc: 54

locnuoc_BL

Member
Xử lý phèn- lọc nước tại vòi
 

Ảnh đính kèm

 • 85946BF7-B754-4700-8CAA-0268514A960D.jpeg
  85946BF7-B754-4700-8CAA-0268514A960D.jpeg
  157.9 KB · Đọc: 53
 • BF6944CE-FB14-4C5F-8B71-B975A1767B26.jpeg
  BF6944CE-FB14-4C5F-8B71-B975A1767B26.jpeg
  263.4 KB · Đọc: 54
 • C9A59F41-4556-4E76-BDA7-547DF29A9FF9.jpeg
  C9A59F41-4556-4E76-BDA7-547DF29A9FF9.jpeg
  262.5 KB · Đọc: 58

locnuoc_BL

Member
Lọc nước cứng, nước bị vôi
 

Ảnh đính kèm

 • 3C02D130-2668-4AD1-9C1B-C55C3B514CF9.jpeg
  3C02D130-2668-4AD1-9C1B-C55C3B514CF9.jpeg
  118.9 KB · Đọc: 50
 • DAA70C65-1F8D-48A9-91B9-064C9B505A73.jpeg
  DAA70C65-1F8D-48A9-91B9-064C9B505A73.jpeg
  124.4 KB · Đọc: 53
 • 9E23F5B9-89F3-4123-8389-F41E10C27C0E.jpeg
  9E23F5B9-89F3-4123-8389-F41E10C27C0E.jpeg
  257.4 KB · Đọc: 51

locnuoc_BL

Member
Lắp máy lọc 9 cấp !
 

Ảnh đính kèm

 • 84669DC3-05EB-49E8-BADE-935476F72B61.jpeg
  84669DC3-05EB-49E8-BADE-935476F72B61.jpeg
  123.5 KB · Đọc: 52

locnuoc_BL

Member
Xử lý nước tại Tân Lậc
 

Ảnh đính kèm

 • B3EEC884-1042-47D7-85A2-81333A347AC0.jpeg
  B3EEC884-1042-47D7-85A2-81333A347AC0.jpeg
  207.6 KB · Đọc: 46
 • 410A09F2-C7DF-443A-B8A5-AA07BB05D28A.jpeg
  410A09F2-C7DF-443A-B8A5-AA07BB05D28A.jpeg
  126.8 KB · Đọc: 50
 • 154B27F8-3C89-48EE-8FDB-9D7816E71431.jpeg
  154B27F8-3C89-48EE-8FDB-9D7816E71431.jpeg
  195.1 KB · Đọc: 47
 • EE87ABB8-5F39-4339-A915-74B7901403D5.jpeg
  EE87ABB8-5F39-4339-A915-74B7901403D5.jpeg
  173.5 KB · Đọc: 50
 • FB21FCE1-A06E-4304-8AA9-275758D85773.jpeg
  FB21FCE1-A06E-4304-8AA9-275758D85773.jpeg
  155.4 KB · Đọc: 48