Bảo Lâm Bên E Có Nhiều Miếng Đất Vườn Đẹp. Rẻ. Khu Vực Lộc Ngãi. Lộc Phú

nhat khai

Well-Known Member
Sẽ ai có nhu cầu đất nông nghiệp ib e tư vấn aạ. Điện tích đủ loại 1ha......5.7ha đều có