Bảo Lộc Biến Ip 4 thành Iphone 5!

chính xác là thay vỏ mặt sau. nhưng kích thước bị giảm đi bằng kích thước iphone4.[DOUBLEPOST=1370098408][/DOUBLEPOST]không xem video ak?
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái