Bảo Lộc Cần Bán Màn Android Wifi Sim 4G + Dvd Kia Morning

Minh duc tran

Active Member
Có 3 món Khong dùng tới, để lại cho ai cần.1 đầu dvd zin kia moning.1 màn android 9in có 4g wifi giải trí dẫn đường .+1 màn gắn trên taplo WEBVISION N93 plus hành trình thong minh. Giải trí đa phương tiện cảnh báo giọng nói vvv…. Để giá rẻ ae nào cần thì liên hệ mình nha
922702
922693
922699
0338546050
 

Ảnh đính kèm

 • D0B0C554-BEBD-42C6-A948-CD1D5AF83A60.jpeg
  D0B0C554-BEBD-42C6-A948-CD1D5AF83A60.jpeg
  163 KB · Đọc: 37
 • C90DB1E3-6BA0-4A32-99F1-BAEE4ACBA482.jpeg
  C90DB1E3-6BA0-4A32-99F1-BAEE4ACBA482.jpeg
  159 KB · Đọc: 36
 • 5FC8AB07-B261-4FDC-AA89-460E46ECBFD0.jpeg
  5FC8AB07-B261-4FDC-AA89-460E46ECBFD0.jpeg
  165.7 KB · Đọc: 31
 • 57B1CE6E-4BA2-47E8-A4A8-A296B47C1E43.jpeg
  57B1CE6E-4BA2-47E8-A4A8-A296B47C1E43.jpeg
  117.2 KB · Đọc: 37
 • 9A3EB684-A396-4B83-B0A9-B75F7B0B5000.jpeg
  9A3EB684-A396-4B83-B0A9-B75F7B0B5000.jpeg
  222.3 KB · Đọc: 36
 • EB44D55B-AD52-4AAA-B421-BC0C1B509151.jpeg
  EB44D55B-AD52-4AAA-B421-BC0C1B509151.jpeg
  158.8 KB · Đọc: 33
 • C0CD6D90-302C-4C01-96AF-552CB1953D9A.jpeg
  C0CD6D90-302C-4C01-96AF-552CB1953D9A.jpeg
  186.8 KB · Đọc: 40
 • 08B90D2F-8497-428D-8802-3B346A1B2B68.jpeg
  08B90D2F-8497-428D-8802-3B346A1B2B68.jpeg
  173.1 KB · Đọc: 41
 • F1B56578-C573-494E-A319-B11D6625430D.jpeg
  F1B56578-C573-494E-A319-B11D6625430D.jpeg
  194.1 KB · Đọc: 40
 • A4813203-ED75-4A2E-8E61-14C115F93F88.jpeg
  A4813203-ED75-4A2E-8E61-14C115F93F88.jpeg
  167.6 KB · Đọc: 40
 • 3B8CEC9C-77BA-458D-BD60-881D695AC6A4.jpeg
  3B8CEC9C-77BA-458D-BD60-881D695AC6A4.jpeg
  191.2 KB · Đọc: 34
 • C1430835-2DC1-4554-A19F-9791A39A062B.jpeg
  C1430835-2DC1-4554-A19F-9791A39A062B.jpeg
  186.6 KB · Đọc: 36
 • 6442E40C-C87B-491F-8C57-0927E6F3ABC0.jpeg
  6442E40C-C87B-491F-8C57-0927E6F3ABC0.jpeg
  188.1 KB · Đọc: 35