Cách Thức Cần Nắm Để Tham Gia Luyện Thi Tin Học Mos

Số điện thoại liên hệ

0374557611

Khi tham gia luyện thi tin học MOS bạn sẽ thực hiện thi Testing ở chế độ TESTING lại một lần cuối để xem được bao nhiêu điểm, thời gian bao lâu và rút kinh nghiệm.
Lưu ý:
  • Chỉ thi chế độ TESTING sau khi bạn đã hoàn thành dịch và thi TRAINING TESTING tất cả các yêu cầu, cũng như cảm thấy đã nắm rõ tất cả kiến thức để thi.
  • Khi thi TESTING bạn phải TỰ QUÊN đi các yêu cầu, không được nhớ lại lúc TRAINING, phải phiên dịch lại các câu hỏi như lúc thi thật… để thể hiện được chính xác thời gian làm bài.
    luyen-thi-tin-hoc-mos-4.png
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái