Bảo Lâm Cần 2 Người Rửa Xe

Số điện thoại liên hệ

0933768491

Tiệm rửa xe hiếu nghĩa phía sau chợ bảo lâm. Cần 2 nam thanh niên rửa xe ô tô, chưa biết sẽ được hướng dẫn, lương thỏa thuận 0933768491
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái