Bảo Lộc Cần bán 3 máy boss Malaysia . Hàng xịn ,máy đi công trình mua 6tr300 bán lại 3tr2