Bảo Lộc Cần Bán Chó Becgie Thuần Chủng Cái

Bombodoi

Well-Known Member
Nhà có con chó becgie cái k có điều kiện chăm sóc .nhường lại người thiện chí .chó becgie thuần chủng k lai nhé .nên a e ai hiểu biết giá ntn .