Bảo Lộc Can ban iphon 3gs 16gb

co cÁp sạc phon nhák máy kòn tâm 90% ,máy bi nut nhỏ o góc màn hjnh hok anh huong j het nhask.ja 2t9 co call co fixx nhák[DOUBLEPOST=1363686479][/DOUBLEPOST]wen so dt nek 01668838638 :p
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái