Bảo Lộc Cần Lao Động Phổ Thông

võ tăng

Member
công việc làm vườn
lương thử việc 200k tuần đầu
tuần 2 :210k
tuần 3 :220k
tuần 4 :230k
tuần 5 :240k
tuần 6 :250k
làm có ý thức trách nhiệm được thưởng thêm.
liên hệ trực tiếp ĐT : 0913 07 98 97 chị Thuỷ
địa chỉ 63 trần phú cây cảnh tuấn thuỷ.