Bảo Lộc Cần mua 1 đôi giày patin Ưu tiên x2 hoặc f3 nhé