Bảo Lộc Cần mua 1280

Có 1c theo yêu cầu đây , màu đen giá 250k , chỉ có mỗi máy ko có sạc ,ok thì đến xem máy giao dịch luôn , địa chỉ dưới sign
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái