Bảo Lộc Cần Mua Blackberry

NHOX CHIP

Active Member
Cần mua Blackberry 9900-9780 ... ai có pm mình, máy chưa qua sửa chữa main là được