Di Linh Cần Mua iphone 5S Hoặc 6 Thường.

Mk cần mua iphone 5s hoặc ip6 nhỏ bạn nào có cho kk xin ảnh và giá nha. Tks mọi người