Bảo Lộc Cần Mua Laptop

Âm thanh nhập khẩu

Well-Known Member
HP 1000 mới 99% đẹp long lanh .
Core i5 đời 3 . Ram 4gb , ssd 128 gb Pin trên 2h . Giá chỉ 3xxx
Nhanh tay alo có giá đẹp
****0366 000 616 mr Bảo

37C07194-B95B-49E9-8CE5-F019E74B5A97.jpeg
60AC79A4-C66F-4503-9432-44CE5D392B99.jpeg
AA9F012E-F63F-4113-8AFF-8928A2D37B61.jpeg
0D348342-07D2-4709-8734-D7DDB55965CA.jpeg
 
Last edited: