Bảo Lộc Cần Mua Màn Cũ 22In . Ai Có Zalo 0964320414 Ạ