Bảo Lộc Cần Mua Nứoc Sinh Hoạt . Lộc Châu

Số điện thoại liên hệ

038 216 2295

Chó con

Member
Xóm Lò Gạch xã Lộc Châu đang vào mùa khô hạn giếng không có nước Nên mình muốn tìm người chở nước sinh hoạt một lần hai khối ở gần đây Ai có chở thì liên hệ số điện thoại 038 216 2295........ chỗ mình ở là qua cầu 3 Xuân Diệu một xíu trong này đang khô không có nước chỉ có một số nhà có giếng khoan thôi
 

Chó con

Member
Xóm Lò Gạch xã Lộc Châu đang vào mùa khô hạn giếng không có nước Nên mình muốn tìm người chở nước sinh hoạt một lần hai khối ở gần đây Ai có chở thì liên hệ số điện thoại 038 216 2295........ chỗ mình ở là qua cầu 3 Xuân Diệu một xíu trong này đang khô không có nước chỉ có một số nhà có .giếng mình cũng đang bị khô không còn nước nữa Ai có muốn nhận đào sâu hoặc móc mạch để cho có nước thì liên hệ luôn nha
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái