Bảo Lộc Cần Mua Túi Giấy

A. Long

New Member
cần mua túi giấy xi măng đựng các loại đậu. loại to nhé.
cao 50cm.đường kính miệng túi khi tròn tầm 22cm.