Bảo Lộc Cần Mua Xe Đi Cày (Giá 2Tr)

Cô bác anh chị nào có xe cày rừng.
Máy Khỏe
Chở được đồ nặng
Không dùng đến để lại cho em nhé.
Em xin cảm.ơn
 
Cần Con xe cùi thôi a.
Mua về chở xi măng + vật tư + cà phê...
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái