Bảo Lộc Cần Mua Xe

Cần tìm mua xe 50cc hoặc utimo .Ai có liên hệ giúp ạ.
Xe dưới 4 triệu ạ.0917675611.Xe ở bảo lộc nhé cả nhà.