Bảo Lộc Cần Người Hái Cafe Ở Tháng

danh quyet

Active Member
cần 2 người nam ,hái cafe ở tháng...lương thoả thuận...hái tại bảo lâm_Lâm Đồng....liên hệ sđt : 01695197870 gặp Thanh