Bảo Lộc Cần người hợp tác mở quán cơm

bạn phải nêu được ý tưởng về quán, phục vụ đối tượng nào, phong cách quán, cách thức quản lý... Thấy trùng ý tưởng thì mới bàn sâu hơn dc. mình cũng đang kinh doanh quán cơm trên Đức Trọng, sắp tới sẽ có tại Bảo Lộc.
 
mình muốn phục khách trong trung tâm và khách vãn lai .mô hình của quán chuyên về món nướng nhưng vẫn co các mon phu.mình đã từng mo quan rồi cũng rất thành công nhưng vì lý do gia đình nên mình bỏ mấy năm bây giờ muốn mở lại nhưng ko có người quản lý ,còn cách thức quản lý như thế nào thì nếu có ý thì lh bán tiếp.
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái