Bảo Lộc Cần Nhượng Lại Kho Sách Văn Học, Tiểu Thuyết Cũ Giá Rẻ