Bảo Lộc Cần Thợ Xây Tô Giỏi Lương Thỏa Thuận

Bên mình đang cần thợ hồ xây tô giỏi để hoàn thiện công trình nhà tư. Lương thỏa thuận
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái