Bảo Lộc Cần Thuê Nhà Hoặc Ki-Ốt.

Số điện thoại liên hệ

00⁰

Đoạn đường tránh.gan đường 1thang 5.ai có nha hay ki-ốt rong rãi để mình mở quán kinh doanh.....v.v.v.v
☘️☘️☘️.yeu cầu: có nha vệ sinh.dien nước đầy đủ.rieng rư.k chung với ai.sạch sẽ,
Ai có để lại sđt. Hình ảnh.dia chỉ.minh sẽ tự lien hệ.cam on
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái