Đạ Huoai Cần Thuê Nhà Thôn 2, Xã Đạ M’ri, Huyện Đạ Huoai