Bảo Lộc Cần Tuyển 2 Nhân Viên Phụ Kho Đi Làm Ngay( Công Ty Vinh Tuyền)

Yến_BL

Member
Công ty Vinh Tuyền cần tuyển 2 nhân viên phụ kho đi làm ngay
Địa điểm : 2D đường 1/5 Phường B’Lao, Tp Bảo Lộc ( gần trường Nông nghiệp)
Yêu cầu: là Nam có sức khỏe tốt
Sđt liên hệ : 0935 230.306 (Anh Huy)