Bảo Lộc Cần Tuyển 2 Nv Phụ Kho Đi Làm Ngay( Công Ty Vinh Tuyền )

Công ty sữa Vinh Tuyền cần tuyển 2 nhân viên phụ kho đi làm ngay
Yêu cầu : là Nam có sức khỏe tốt
Địa chỉ: 2 D đường 1/5 phường B’Lao, Tp Bảo Lộc ( gần trường Nông nghiệp)
Sđt liên hệ: O937.88O.799 ( gặp chị Yến)
 
Công ty sữa Vinh Tuyền cần tuyển 2 nhân viên phụ kho đi làm ngay
Yêu cầu : là Nam có sức khỏe tốt
Địa chỉ: 2 D đường 1/5 phường B’Lao, Tp Bảo Lộc ( gần trường Nông nghiệp)
Sđt liên hệ: O937.88O.799 ( gặp chị Yến)
Còn Tuyển không chị ?
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái