Bảo Lộc Cần Tuyển: Bảo Vệ. Cung Ứng. Tạp Vụ

camthotc

Active Member
Cần tuyển:
  • 01 Bảo vệ khách sạn
  • 01 Nhân viên mua hàng
  • 01 Tạp vụ dọn vệ sinh khách sạn
Yêu cầu:
* Bảo vệ: biết chạy xe hơi (di chuyển xe vào bãi đậu cho khách)
Làm việc tại Khách sạn Sandals Vista - bờ hồ Bảo Lộc.
Liên hệ : 0943.701616 để biết thêm chi tiết hoặc hồ sơ trực tiếp gửi tại Khách sạn Sandals -567 Trần Phú, P.B'Lao, Bảo Lộc.