Di Linh Chợ Hải Sản Minh Long2

Hàng về nhiều. Anh chị ủng hộ. (Hàng Bắt sống tại hồ). Lh:0358653512 - 0913142030
1. Cá mú
2. Ốc hương.
3. Cua Kinggrap
4. Tôm hùm xanh baby
5. Cua Kinggrap
6. Ốc hương
7. Tôm alsaka
8. Cá Tầm
9. Ốc vòi voi
10. Ốc hương.
P/s: giá rẽ nhất bảo lộc. View attachment 646627 View attachment 646628 View attachment 646629 View attachment 646630 View attachment 646632 View attachment 646634 View attachment 646627 View attachment 646628 View attachment 646629 View attachment 646630 View attachment 646632 View attachment 646634