Bảo Lộc Cho Thuê Kho Đường Nguyễn Trường Tộ, Thánh Tâm, Lộc Tiến

Support

Super Moderator
Cho thuê kho ở địa chỉ 32 Nguyễn Trường Tộ, Thánh Tâm, Lộc Tiến. Diện tích: 700m²
Đường thuận tiện nhập kho và xuất kho


Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ:
0933 993 320

824806
824807
824808