Bảo Lộc Cho Thuê Mặt Bằng Phường 2 Bảo Lộc

Cho Thuê mặt bằng phường 2 Bảo Lộc:
  • Mặt bằng 1 : Diện tích : Ngang 5 dài 60 , giá 3tr9
  • Mặt bằng 2 : Diện tích : Ngang 5 , giá 2tr5
Địa chỉ : 123 Nguyễn Chí Thanh , phường 2 , Thành Phố Bảo Lộc .
- Liên hệ: 098 446 4554
 

Cường1122

New Member
Cho Thuê mặt bằng phường 2 Bảo Lộc:


    • Mặt bằng 1 : Diện tích : Ngang 5 dài 60 , giá 3tr9

    • Mặt bằng 2 : Diện tích : Ngang 5 , giá 2tr5
Địa chỉ : 123 Nguyễn Chí Thanh , phường 2 , Thành Phố Bảo Lộc .
- Liên hệ: 098 446 4554
Có nhà cửa gì không anh. Làm nghề sắt được không ạ