Bảo Lộc Cho Thuê Nhà Trọ Nguyên Căn

Số điện thoại liên hệ

0908044277

Cho thuê nhà trọ nguyên căn
Diện tích sử dụng: 100m2
Giá từ: 1,2 đến 1,5 triệu/tháng
Địa chỉ: 127/17 Lam Sơn. Phường Lộc Sơn. TP Bảo Lộc. Lâm Đồng
Liên hệ: 0908044277
 

Ảnh đính kèm

 • 0F43EFA3-898E-4D4D-9D6C-177776642652.jpeg
  0F43EFA3-898E-4D4D-9D6C-177776642652.jpeg
  241.5 KB · Đọc: 15,259
 • 12346E97-0CD4-406F-8993-F33357A42803.jpeg
  12346E97-0CD4-406F-8993-F33357A42803.jpeg
  129.9 KB · Đọc: 873
 • 52594B10-0998-4A79-BCAF-1FBF6D15DD16.jpeg
  52594B10-0998-4A79-BCAF-1FBF6D15DD16.jpeg
  170.4 KB · Đọc: 845
 • AEB26872-3471-4F59-B276-82576361CB66.jpeg
  AEB26872-3471-4F59-B276-82576361CB66.jpeg
  130.2 KB · Đọc: 810
 • 4B75F38B-53E3-48BC-9B86-8559E522753C.jpeg
  4B75F38B-53E3-48BC-9B86-8559E522753C.jpeg
  134.9 KB · Đọc: 792
 • 74FB6E00-F9DC-4BA6-806C-073224D32320.jpeg
  74FB6E00-F9DC-4BA6-806C-073224D32320.jpeg
  120.6 KB · Đọc: 792
 • FEFA0F85-4C58-4D03-B498-C7EBBD2B3F04.jpeg
  FEFA0F85-4C58-4D03-B498-C7EBBD2B3F04.jpeg
  148.8 KB · Đọc: 752
 • 9C0C4EFB-6E74-4256-B0AF-2CC1FA7A60C4.jpeg
  9C0C4EFB-6E74-4256-B0AF-2CC1FA7A60C4.jpeg
  148.8 KB · Đọc: 712
 • ACE2A542-40E0-49D0-A9EF-86FF20192E02.jpeg
  ACE2A542-40E0-49D0-A9EF-86FF20192E02.jpeg
  156.7 KB · Đọc: 675
Last edited:
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái