Bảo Lộc Choè Than Choè Lửa

Choè lửa sẻ đẹp đuôi ngắn đã đi gió có con hót sổg có 7-8 con giá 300-400 k
Choè than cặp zin trống mái 650 k
Trống bổi 350-500 k zalo0356431696