Bảo Lộc Chuyên Hàng Nội Địa Nhật Đc: 74 Nguyễn Thị Minh Khai