Bảo Lộc Chuyển Nhà Cần Tl Hành Nhật Nội Địa: Máy Giặt, Bình Thuỷ Điện, Nồi Cơm, Bếp Ga

Phan Chi

Member
Chuyển nhà thanh lý Máy giặt, bình thuỷ điện, nồi cơm. tất cả hàng nhật nội địa dùng điện 110v. Bếp ga âm
m ở BLao